6. Sınıf Matematik - 1. Dönem 1. Sınav

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
2016 - 1017 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf MATEMATİK 1. Dönem 1. Sınav Soruları

1) Furkan bisiklet almak istiyor. Bisikletin fiyatı 180 TL’dir. Furkan’ın 84 TL’si vardır. Furkan her ay eşit miktarda para biriktirip 6 ay sonra bisikletini alabildiğine göre, Furkan her ay kaç TL biriktirmiştir?

A) 12
B) 15
C) 16
D) 18


2) Aşağıdaki isimleri verilen şekillerin hangisinin bütün kenarları eş doğru parçalarından elde edilmemiştir?

A) Kare
B) Dikdörtgen
C) Düzgün altıgen
D) Eşkenar dörtgen


3) (167 - 89) - (213 - 149) işleminin sonucu kaçtır?

A) 9
B) 12
C) 14
D) 26


4) Bir öğrenci matematik dersinden 42, 55, 66 notlarını almıştır. Bu öğrencinin not ortalamasının 65 olması için son sınavdan alması gereken not kaçtır?

A) 100
B) 97
C) 94
D) 90


5) Yandaki noktalardan hangisi açının üzerindedir?

A) S
B) M
C) L
D) Y


6) 12 + 18 ÷ 2 - 1 işleminin sonucunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14
B) 30
C) 50
D) 59


7) 62 + (36 : 12 ) . 4 -5 =? İşleminin sonucu nedir?

A) 65
B) 67
C) 68
D) 69


8) Saat 17 :40 ‘da Ankara'dan yola çıkan otobüs sabah 9:15'de İzmir'e varıyor. Yolculuk kaç saat sürmüştür?

A) 15 saat 35 dakika
B) 8 saat 25 dakika
C) 26 saat 25 dakika
D) 15 saat 25 dakika


9) Bir bölme işleminde; bölen 4, bölüm 9, kalan 2 ise bölünen sayı kaçtır?

A) 35
B) 36
C) 38
D) 40


10) Aşağıdakilerden hangisi 43 sayısının bir çarpanı(böleni) değildir?

A) 2
B) 8
C) 16
D) 25


11) Aşağıdaki işlemlerin hangisinde parantez kaldırılırsa sonuç değişmez?

A) (30-10)÷2
B) (3+4)×5
C) 20-(15÷5)
D) (12+18)÷6

12) Bir otelde 2 ve 3 yataklı toplam 25 oda vardır. Bu oteldeki 2 yataklı oda sayısı 13 ise, toplam yatak sayısı kaçtır?

A) 62
B) 64
C) 66
D) 68


13) P kovasının hacmi 12 L, R kovasının hacmi 15 L’dir. P kovası ile 40 defa su konularak dolan bir su deposu, R kovası ile kaç defa su konularak dolar?

A) 30
B) 32
C) 34
D) 36


14) 3 ile tam bölünebilen üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

A) 100
B) 101
C) 102
D) 103


15) 1122334455 doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3


16) 12 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

A) 5
B) 10
C) 16
D) 28


17) Aşağıdakilerden hangisi 3 ve 4’ün ortak katlarından biri değildir?

A) 24
B) 36
C) 54
D) 60


18) İki farklı trafik lambasının birinde 40 saniyede bir, diğerinde 60 saniyede bir kırmızı ışık yanmaktadır. Bu iki trafik lambasında saat 10:58’de aynı anda kırmızı ışık yandıktan sonra ilk olarak saat kaçta yine aynı anda kırmızı ışık yanar?

A) 11:00
B) 11:01
C) 11:02
D) 11:03


S19) 50˚ lik açının tümlerinin bütünleri kaç derecedir?

A) 40˚
B) 90˚
C) 130˚
D) 140˚


20) Bir paketteki 30 yumurtanın 10 tanesi taşıma esnasında kırılıyor. Buna göre; kalan yumurta sayısının, kırılan yumurta sayısına oranı kaçtır?

A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
6. Sınıf MATEMATİK 1. Dönem 1. Sınav Soruları - 2


1) Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 hem de 5 ile kalansız bölünür?

A) 33
B) 50
C) 60
D) 65


2) 28 : 4 + 3. 8 – 6 İşleminin sonucu kaçtır?

A) 74
B) 13
C) 25
D) 26


3) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 9X9X9=93
B) 55X55=54
C) 10X10X10X10=104
D) a X a X a=a3


4) Aşağıda verilen üslü sayıların değerlerini hesaplayınız?

A) 43 =
B) 53 =
C) 25 =
D) 104 =
E) 72 =


5) Yandaki çarpan ağacına göre A + B + C + D kaçtır?
72927


A) 146
B) 120
C) 142
D) 32


6) 4 0 8 9 4 5 verilen altı basamaklı sayı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) 3 ile kalansız bölünür.
B) 5 ile kalansız bölünür.
C) 2 ile kalansız bölünür
D) 9 ile bölümünden kalan 3 tür.


7) 24 : (6 – 2) + 4 x 3 işleminin sonucu kaçtır?

A ) 9
B) 14
C) 18
D) 30


8) 3 yıl önce yaşları toplamı 8 olan 3 çocuğun 3 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur ?

A) 12
B) 26
C) 28
D) 30

9) EBOB ( 30 , 45 ) = ? işleminin sonucu kaçtır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25


10) Aşağıdakilerden hangisi 25 ile 85 arasındaki asal sayılardan biri değildir?

A) 29
B) 43
C) 57
D) 83


11) 100 den küçük en büyük farklı iki asal sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10


12) 108 = 2a x 3b
Yukarıda 108 sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre, a x b çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12


13) Aşağıdakilerden hangisinde 120'nin asal çarpanlarına ayrılmış hali doğru olarak verilmiştir ?

A) 22 x 3 x 5
B) 22 x 32 x 5
C) 23 x 3 x 5
D) 23 x 32 x 5


14) 8 2 A 5 sayısı dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayı , 3 ve 5 ile kalansız bölündüğüne göre, A yerine yazılacak rakamların toplamı kaçtır?

A)19
B) 20
C) 17
D) 18


15) Aşağıdakilerden hangisi 84 sayısının çarpanlarından biri değildir?

A) 6
B) 7
C) 24
D) 42


16) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

7292617) [(27 ÷ 3) x (15 – 5)] + 8 işlemini çözümü kaçtır?

A) 27
B) 29
C) 35
D) 41


18) . 25 ifadesinin değeri hangisidir?

A) 8
B) 16
C) 32
D) 64


19) Aşağıdaki boşluklara noktadaş,örüntü,açı,dikdörtgen,değildir kelimelerden uygun olanları yazınız.

• Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara ………………………noktalar denir.
• Belli bir kurala göre devam eden sayı ve şekillere ………………….. denir.
• Karşılıklı kenarlarının uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşit olan iki çokgen …………………
• Dikdörtgen düzgün bir çokgen………………….
• Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine ………………… denir.


20) Aşağıda verilen ifadelerden küme belirtenlerin yanına ( + ) , belirtmeyenin yanına ( - ) işareti koyunuz.

( ) Saygılı insanlar
( ) Sınıfın dikkatli kızları
( ) Haftanın bazı günleri
( ) Yaz mevsiminin ayları
( ) Okulumuzdaki öğretmenler
 
Top