6. Sınıf Türkçe - 1. Dönem 1. Sınav

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
2016 - 1017 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf TÜRKÇE 1. Dönem 1. Sınav Soruları


Saklıkent tam bir doğa harikası. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi. Akdağ’ın eteklerinde kayalar arasında yer alan Saklıkent’in suyu, yaz aylarının sıcak dönemlerinde bile ayaklarınızı dondu-racak soğuklukta. Biz de araçtan iner inmez, suya kim girer, kim girmez bahislerini açmıştık zaten. Saklıkent kanyonu yüzyıllar boyu akan kar sula-rının açtığı ve yaklaşık 100 metre yüksekliğinde, 18 km uzunluğunda bir kanyondur. Adrenalin sevenler bu kan-yonda zorlu bir tırmanış ve yürüyüş ile ilerleyebilirler. Ama strese gir-meden kanyonun tadını çıkarmak isti-yorsanız, hemen girişte, yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve kayalara monte edilmiş köprülerden yürüyerek köprünün sonunda buz gibi sular ile kucaklaşa-bilirsiniz.

(İlk üç soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

1. Saklıkent’in suyu nasıldır?


2. Adrenalin sevenler bu kanyonda ne yapmaktadır?


3. Yazara göre strese girmeden kanyonun tadını çıkarmak isteyenler ne yapabilir?


4. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız.

 • KARANLIK
 • İLK
 • UZUN
 • GÜLMEK
 • YAŞLI

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin yapılarını yanlarına yazınız. (Basit – Türemiş - Birleşik)
 • Araba kaza yapınca şaşırdık.
 • Bu aşçı birçok yemek pişirdi.
 • Dün aldığı yazıcı bozuldu.
 • Selin saçlarını kestirmişti.
 • Ben köpekten çok korkarım.
 • Yaza Eskişehir’e gidiyoruz.
 • Simit epey sıcaktı.
 • Büyüklerine saygılı davranır.

6. Aşağıdaki sözcüklerin köklerinin türlerini yazınız. (İsim kök-fiil kök)
 • SUÇSUZ
 • GİZEMLİ
 • KORKTU
 • GİTMİŞLER
 • GÖZLÜK

7. Aşağıdaki bilgiler doğruysa parantez içine “D” harfini, yanlışsa “Y” harfini yazınız.

( ) Yapım eki alan tüm sözcükler aynı zamanda türemiş sözcüktür.
( ) Bazı sözcükler hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılabilir-ler.
( ) Yapım ekleri sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmez.
( ) “balık” sözcüğünün kökü “bal” ke-limesidir.
( ) Basit sözcükler, yapım eki alma-yan sözcüklerdir.​


8. Aşağıdaki kelimelerinin eş anlamlarını bulup karşılarına yazınız.

Tatil : ..........
Kanun : ..........
Doğu : ..........
Cesur : ..........
Cömert : ..........​


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dökmek” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bardaktaki suyu üzerine döktü.
B) Mürekkebi az kalsın masaya döküyordum.
C) Gitmemesi için ona ne diller döktüm.
D) Ağaçlar yapraklarını döktü.​


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A) Edison’un birçok buluş gerçekleştirmesi ölümünden sonra adının yaşamasını sağlamıştır.
B) Edison hurdacıda gördüğü eski baskı makinesini gazete çıkarmak için satın almıştır.
C) Edison, kümese insan vücudunun ısısıyla civciv çıkıp çıkmayacağını anlamak amacıyla girmiştir.
D) Ders çalışmak için odasına geçti.​
 
Top