• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Antrenörler

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 16. ANTRENÖRLER: GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

16.1 Oyun sırasında istatistiksel bilgiler alabilmek için sadece antrenör ve antrenör yardımcısı, masa görevlileriyle iletişimde bulunabilirler. Bu iletişimi, oyunun akışını engellememek koşuluyla saygılı bir biçimde ve top ölmüt, oyun saati durmutken yapabilirler.

16.2 Oyunun programda gözüken başlama saatinden 20 dakika önce, her antrenör veya temsilcisi, sayı görevlisine oynayacak oyuncuları, numaralarını, kaptanın, antrenörün ve antrenör yardımcısının isimlerini içeren bir Iiste verecektir.

16.3 Oyunun başlamasından en az 10 dakika önce, her iki antrenör sayı cetvelini imzalayarak takım üyelerinin isim ve numaralarının, antrenörlerinin isimlerinin doğru olduğunu onaylayacaktır. Aynı zamanda oyuna başlayacak beş (5) oyuncuyu da işaretleyecektir. Bu işlemi ilk olarak "A" takımı antrenörü yapacaktır.

16.4 Oyuna geç kalan yedek oyuncular, sayı görevlisine maçın başlamasından 20 dakika önce verilen Iistede isimlerinin bulunması koşuluyla oynayabilirler.

16.5 Sadece antrenör veya yardımcı antrenör mola isteyebilir.

16.6 Oyun sırasında, ikisi birden olmamak koşuluyla sadece antrenör veya antrenör yardımcısı ayakta durabilir. Bu hak, antrenörün yerine geçtiğinde, kaptanı da kapsar.

16.7 Antrenör veya yardımcı antrenör oyuncu değişikliğine gerek duyduğunda oyuna girecek yedek oyuncu bu istemi sayı hakemine iletecek ve oyuna derhal girmeye hazır olacaktır.

16.8 Yardımcı antrenör varsa, ismi oyunun başlamasından önce sayı cetveline kaydedilmelidir (imza atması şart değildir). Herhangi bir nedenle antrenör oyuna devam edemeyecekse, yardımcı antrenör onun bütün görevlerini ve yetkilerini üstlenecektir.

16.9 Antrenör yoksa veya oyuna devam edemeyecekse veya sayı cetveline ismi kaydedilmiş yardımcı antrenör bulunmuyorsa, kaptan; antrenörün görev ve yetkilerini üstlenecektir. Kaptan geçerli bir nedenle oyun sahasından ayrılsa dahi, antrenörlük işlevini sürdürebilir. Ancak diskalifiye edici faul veya sakatlık nedeniyle antrenörlük yapamayacak durumdaysa, kaptanın yeeği antrenörlük görevini yürütecektir.
 
Top