Cumhurbaşkanları Ziyafetinde Yemek Servisi

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Bu herkesin merak ettiği bir konudur. Acaba önce yemek servisi kimden başlar? Misafir Cumhurbaşkanından mı? ev sahibi Cumhurbaşkanından mı? veya Cumhurbaşkanlarının hanımlarından mı?
Devlet Başkanları yemeklerinden en az 12, en çok 16 kişiye bir garson servis eder. En az 6, en çok sekiz kişiye bir chef de rang garson yemek servis eder. Eğer yemeklerin garnitürleri ayrı veriliyorsa ki % 100 ayrı verilmesi lâzımdır. En az 6, en çok 8 kişiye 1 Chef de Rang garson, 1 Demie chef garson yemek servisi yapar. Bunların haricinde Cumhurbaşkanları servisini anında yapabilmek için ilâve iki yedek garson hazır bulundurulur.
Yemek servisi plân çerçevesinde sofra garsonlar tarafından taksim edilerek yapılır. 1 inci garson solda ev sahibi Cumhurbaşkanından sola 8 inci şahsa, 2 nci garson 8 inci şahıstan 16 ncı şahsa, 3 üncü garson 24 üncü şahsa ve diğerleri sağ taraf yine aynı şekilde servise hazırlanır. Yemekler garson adedine ve garsonların servis edecekleri misafir adedine göre servis tabaklarına taksim edilir. İlâve iki garson ile bütün garsonlar hazırlanmış yemeklerle salona girerler, ilâve iki garson ve maSanın iki garsonu Cumhurbaşkanlarının ve Cumhurbaşkanlarının ailelerinin solundan dördüne aynı anda yemeği servis ederler ve diğer garsonlar da hemen önce bayanlara sonra baylara yemekleri servis ederler.
Demek oluyor yemek servisinde Cumhurbaşkanları ve hanımlarına aynı anda veriliyor. Yalnız şunu unutmamak gereklidir ki bir servis ne şekilde başladı ise o şekilde sonuna kadar devam eder. Cumhurbaşkanları ve hanımlarına aynı anda yemek servisi, tatlı servisi, kahve servisi, aynen yukarda izah ettiğim şekilde yapılır.
 
Top