Denizli Antik Kentleri (Ege Bölgesi)

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Eumenia Antik Kenti

fu5Zt.jpg

Çivril-Dinar Karayolu üzerinde, Işıklının bulunduğu alanda, Pergamon Kralı II. Eumenes kurdurduğu kente kendi ismini vermiştir. Bu kentin varlığını C.Texier ortaya koymuştur.
Friglerin önemli bir kenti olan Eumenia, Romalılar döneminde de dinsel merkez olarak tanınmıştır. Işıklı'nın güneydoğusundaki su kaynağı yanında yer alan bu kente ait izlerden meclis binasının kalıntıları bulunmaktadır. Günümüzde sarıbaba Tepesi olarak isimlendirilen dağlık bölgenin üzerindeki düzlük Bizans döneminde kale olarak kullanılmıştır. Buradaki tepenin yamaçlarında Eumenia'nın nekropolü bulunmaktadır.
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Colossae Antik Kenti

XYZdb.jpg
Denizli İli'nin 25 km. doğusunda, Honaz İlçesi'nin 2 km. kuzeyinde yer almaktadır.
Denizli-Ankara karayolunun 16. km. sinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nden Honaz'a giden karayolu, Colossae kentinin içinden geçmektedir.
Antik kent, Honaz (Kadmos) dağının kuzeyinde Aksu Çayının kenarına kurulmuştur. Antik Çağdan beri kullanılan güney şark yolu üzerindedir. Büyük Frigya içinde bulunan en önemli merkezlerdendir. Ksenophon'a göre Frigyanın 6 büyük şehrinden biridir.

Pers egemenliğinde de parlak çağlarını yaşamıştır. İ.Ö. 2.yüzyıldan itibaren Hierapolis ve Laodikeia'nın kurulması ile önemini yitirmiştir. İ.S. 1.yüzyıl başlarında Laodikeia ile birlikte yüncülük ve dokumacılıkta çok gelişmiştir. İ.S. 1.yüzyılda Neron döneminde meydana gelen depremle harap olmuştur. Geç Roma döneminde Hierapolis ve Laodikeia göçler nedeni ile köy hüviyetine bürünmüştür. İ.S. 692-787 yıllarında şimdiki Honaz İlçe merkezinin bulunduğu yerde Chonae adıyla kurulan kent nedeni ile tamamen terk edilmiştir. Chonae kentinde St. Michael kilisesinin bulunduğunu eski kaynaklardan öğrenmekteyiz. Ancak şu anda hiçbir kalıntısı yoktur. Yukarıda tepe üzerinde ise Osmanlı Dönemine ait bir kale kalıntısı mevcuttur.

Colossae antik kentinin kalıntılarına, akropol olan höyük tepesi ile çevresindeki arazilerde rastlanmaktadır. Höyüğün kuzeyindeki bölgede kayaya oyulmuş oda ve ev tipi mezarlar bulunmaktadır
 
Düzenleyen yönetici:

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye
Fazla uzak değil yakın yerler bana. Nasip olsun da ülkemin bu ender güzelliğe sahip yerlerini gezeyim.
 
Top