• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Fauller

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
5. FAULLER

MADDE 42. FAULLER

42.1 Tanım

Faul rakiple kişisel temas konusundaki kuralların ihlali ve/veya sportmenlik dışı davranışlardır.

42.2 Kural

Kuralları ihlal edene bir faul kaydedilir ve ilgili maddeye göre cezası uygulanır.

MADDE 43. TEMAS

43.1 Tanım

43.1.1 10 oyuncunun dar bir alanda belirli bir hızla hareket ettiği basketbol oyununda kişisel temaslar kaçınılmazdır.

43.1.2 Hakemler temasları cezalandırıp cezalandırmama konusunda aşağıdaki temel ilkeleri değerlendirecek ve dikkate alacaktır:

Kuralların ruhu, amaç ve oyunun bütünlüğüne katkıda bulunmak için gereğini yapmak.

Önemsiz ve oyuncuya avantaj sağlamayan, rakibi dezavantajlı duruma düşürmeyen kişisel temasları cezalandırmayarak avantaj/dezavantaj uygulamasında tutarlı olmak, böylece oyunun akışını gereksiz şekilde kesmemek.

Oyunda tutarlı bir şekilde sağduyulu davranırken, oyuncuların yetenekleri ile tavır ve davranışlarını göz önünde bulundurmak.

Oyunun kontrolü ile akışı arasında tutarlı bir denge sağlarken, sahadakilerin ne yapmaya çalıştığını ve oyun için neyin doğru olduğunu hissetmek.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 44. KİŞİSEL FAUL

44.1 Tanım

44.1.1 Kişisel faul, top canlı ya da ölüyken rakip bir oyuncuya kurallara aykırı teması içeren bir oyuncu faulüdür. Bir oyuncu rakip oyuncuyu tutamaz, önünü kapatamaz, itemez, çelme takamaz, elini, kolunu, dirseğini, kalçasını, bacağını, dizini ya da ayağını kullanarak veya vücudunu anormal bir pozisyona getirerek (silindirinin dışına çıkarak) ilerlemesini engelleyemez, sertliğe veya şiddete başvuramaz.

44.1.2 Kapatma, toplu ya da topsuz hareket eden bir oyuncunun ilerlemesini engelleyen kurallara aykırı kişisel temastır.

44.1.3 Şarj, rakip oyuncunun torsosuna toplu ya da topsuz olarak itme veya çarpma şeklinde yapılan kişisel temastır.

44.1.4 Arkadan illegal savunma, bir savunma oyuncusunun rakibine arkadan yaptığı kişisel temastır. Savunma oyuncusunun topla oynamaya çalışması, ona rakip bir oyuncuya arkadan temas etme hakkı vermez.

44.1.5 Tutma, rakip oyuncunun serbestiyetini kısıtlayan kişisel temastır. Temas (tutma) vücudun herhangi bir kısmı ile olabilir.

44.1.6 İllegal perdeleme, topu kontrolünde bulundurmayan bir rakip oyuncunun sahada gitmek istediği yere gitmesini geciktirmek veya engellemek için yapılan kişisel temastır.

44.1.7 Ellerin illegal kullanılması, savunma oyuncusunun savunma yaparken toplu veya topsuz rakibinin ilerlemesini engellemek için elini (ellerini) rakip oyuncunun üzerine koyması ve temas halinde kalması ile oluşur.

44.1.8 İtme, topu kontrolünde bulunduran veya bulundurmayan rakibini vücudunun herhangi bir kısmı ile zor kullanarak hareket ettirmesi veya harekete zorlamasıyla oluşan kişisel temastır.

44.2 Cezası

Kurallara aykırı hareket eden oyuncuya kişisel faul verilecektir. Ek olarak:

44.2.1 Faul, atış halinde olmayan bir oyuncuya yapılmışsa,

Oyuna, faul yapılan takımın, topu faulün yapıldığı yere en yakın sınır çizgileri dışından oyuna sokması ile devam edilecektir.

Faul yapan takımın, takım faul sayısı dolmuşsa Madde. 55 (Takım Faulleri: Cezası) uygulanacaktır.

44.2.2 Faul, atış halinde olan bir oyuncuya yapılmışsa,

Sayı başarılmışsa sayılacak ve oyuncuya bir (1) serbest atış hakkı verilecektir.

Sayı girişimi iki sayılık bölgeden yapılmış ve başarılamamışsa, oyuncuya iki (2) serbest atış hakkı verilecektir.

Sayı girişimi üç sayılık bölgeden yapılmış ve başarılamamışsa, oyuncuya üç (3) serbest atış hakkı verilecektir.

Oyuncu, bir periyodun veya uzatma periyodunun bittiğini belirten oyun saatinin veya 24 saniye aygıtının sesli işaretinin verildiği sırada veya hemen önce faule maruz kalmışsa ve top bu sırada henüz elinde ise, sayı girişimi başarılıda olsa, sayılmayacak ve oyuncuya atışı yaptığı yere göre iki (2) veya üç (3) serbest atış hakkı verilecektir.

44.3 Silindir Prensibi

Silindir prensibi bir oyuncunun sahada etrafındaki hayali silindir ile işgal ettiği alan olarak tanımlanır. Bu, oyuncunun üzerindeki boşluğu da içerir ve şu sınırlarla belirlenir:

Önde avuç içleri,
Arkada kalça,
Yanlarda kol ve bacakların dışına bakan yüzeyleri.

Eller ve kollar, ayakların uzantısını taşmamak ve dirseklerden bükülü olmak koşulu ile torsonun önünde olabilir. Oyuncunun ayakları arasındaki mesafe, boyuyla orantılı olmalıdır.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
44.4 Dikeylik Prensibi

44.4.1 Sahada her oyuncu, başka bir rakip oyuncu tarafından işgal edilmemiş her yeri (silindirini) kullanma hakkına sahiptir.

44.4.2 Bu prensip; zeminde işgal ettiği alanı, üzerindeki boşluğu ve sıçradığında altında kalan boşluğu açıklar.

44.4.3 Oyuncu dikey pozisyonunu (silindir) terketiğinde ve kendi dikey pozisyonunda (silindirinde) bulunan bir rakip oyuncuyla vücut teması meydana geldiğinde, bu temastan dikey pozisyonunu (silindirini) terk eden oyuncu sorumludur.

44.4.4 Savunma oyuncusu yerden dikey sıçradığı (kendi silindiri içinde) veya el ve kolların kendi üzerinde ve silindiri içinde uzattığı için cezalandırılmamalıdır.

44.4.5 İster yerde, ister havada olsun hücum oyuncusu Iegal savunma pozisyonunda olan savunma oyuncusuna aşağıdakileri yapmak suretiyle temasa neden olmayacaktır:

Kendisine daha fazla yer açmak için kollarını kullanma,

Sahadan atış sırasında veya hemen sonra bacaklarını veya kollarını açarak temasa neden olmak.

44.5 Legal Savunma Pozisyonu

44.5.1 Bir savunma oyuncusu şu durumlarda kurallara uygun savunma pozisyonu almış sayılır:

Yüzü rakibe dönük ve Her iki ayağı yerde.

44.5.2 Legal savunma pozisyonunda silindir, oyuncunun bulunduğu zeminden üzerindeki tavana kadar uzanır. Oyuncu ellerini ve kollarını başının üzerine kaldırabilir veya dikey olarak sıçrayabilir ancak ellerini ve kollarını hayali silindirin dışına çıkartamaz.

44.6 Topu Kontrol Eden Oyuncun Savunulması

44.6.1 Topu kontrol eden (tutan veya dripling yapan) oyuncunun savunulmasında zaman ve mesafe faktörleri dikkate alınmaz.

44.6.2 Toplu oyuncu en yakından savunulacağını beklemeli ve rakibi saniyeden daha kısa bir süre içinde bile olsa önünde legal savunma pozisyonu almışsa, durmaya veya yön değiştirmeye hazır olmalıdır.

44.6.3 Savunma oyuncusu Iegal savunma pozisyonu alırken bir vücut temasına neden olmamalıdır.

44.6.4 Legal savunma pozisyonunu alan oyuncu daha sonra rakibini savunmak için hareket edebilir ancak kollarını, omuzlarını, kalçalarını veya bacaklarını uzatarak dripling yapan oyuncunun onu geçmesini engelleyecek bir harekete neden olamaz.

44.6.5 Toplu pozisyonlarda hakemler kapatmalı şarj değerlendirmesi yaparken şu ilkeleri dikkate alacaktır:

Savunma oyuncusunun yüzü toplu oyuncuya dönük ve her iki ayağı yerde legal savunma pozisyonu almış olmalıdır.

Savunma oyuncusu Iegal savunma pozisyonu için sabit durabilir, dikey sıçrayabilir, yanlara veya geriye doğru hareket edebilir.

Savunma oyuncusu hareket halindeyken, toplu oyuncuya doğru olmamak koşulu ile yanlara ve geriye hareket edip legal savunma pozisyonunu korumak için bir ya da iki ayağını bir an yerden kaldırabilir.

Temas savunma oyuncusunun torsosuna meydana geldiğinde savunma oyuncusunun çarpışma noktasına daha önce geldiği kabul edilir.

Legal savunma pozisyonu oluşturmuş olan savunma oyuncusu darbenin şiddetini azaltmak veya sakatlıktan korunmak için silindirinin içinde dönebilir.

Yukarıdaki maddelerin gerçekleşmesi durumunda faule hücum oyuncusunun neden olduğu kabul edilir
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
44.7 Havadaki Oyuncu

44.7.1 Sahadaki bir noktadan sıçrayan oyuncunun tekrar aynı noktaya düşme hakkı vardır.

44.7.2 Sıçrayan bir oyuncu sıçradığı anda düşeceği yerde ve sıçradığı nokta ile düşeceği nokta arasında rakip oyuncu(lar) olmaması koşulu ile başka bir noktaya düşebilir.

44.7.3 Sıçrayan bir oyuncu yere indikten sonra hızını alamayarak düştüğü noktanın ilerisinde legal savunma pozisyonu almış bir rakibine çarparsa temastan kendisi sorumludur.

44.7.4 Bir oyuncu havaya sıçradıktan sonra, rakibi onun hareket alanına giremez.

44.7.5 Havadaki bir oyuncunun altına girip temasa neden olmak genellikle sportmenlik dışı bir fauldur, bazı durumlarda diskalifiye edici faul bile olabilir.

44.8 Topu Kontrol Etmeyen Oyuncunun Savunması

44.8.1 Topun kontrolünü elinde bulundurmayan bir oyuncu sahada serbestçe hareket etme ve başka bir oyuncunun işgal etmediği herhangi bir yeri kullanma hakkına sahiptir.

44.8.2 Topsuz bir oyuncuyu savunurken zaman ve mesafe faktörleri dikkate alınacaktır. Bir savunma oyuncusu, hareket etmekte olan bir rakibinin durması ya da yön değiştirmesine olanak vermeyecek kadar az zaman ya da mesafe bırakarak hareket alanının üzerinde ve/veya yakınında pozisyon alamaz. Bu mesafe, rakibin hızıyla doğru orantılı olarak bir (1) normal adımdan az ve iki (2) normal adımdan fazla olmaz.

Eğer bir oyuncu legal savunma pozisyonunu alırken zaman ve mesafe faktörlerini göz önünde bulundurmazsa ve rakibi ile arasında temas meydana gelirse, temastan o oyuncu sorumludur.

44.8.3 Bir savunma oyuncusu kurallara uygun savunma pozisyonu aldıktan sonra rakibin kendisini geçmesini engellemek için kollarını, omuzlarını, kalçalarını ya da bacaklarını uzatarak temasa neden olamaz. Ancak sakatlanmaya karşı kendini korumak için, kendi silindiri içinde olduğu yerde dönebilir ya da kollarını vücuduna yakın bir biçimde önünde tutabilir.

44.9 Perdeleme: Legal ve İllegal

44.9.1 Bir oyuncu topu kontrolünde bulundurmayan rakibinin sahada

istediği bir noktaya gitmesini geciktirmeye ya da engellemeye çalıştığında perdeleme yapılmış olur.

44.9.2 Perdeleme yapan oyuncunun hareketi tu durumlarda legaldir:


Temas meydana geldiğinde hareketsiz (kendi silindiri içinde) olmalıdır.


Temas meydana geldiğinde her iki ayağı zeminle temas halinde olmalıdır.

44.9.3 Perdeleme yapan oyuncunun perdelemesi tu durumlarda illegaldir:


Temas meydana geldiğinde hareketli ise.


Temas meydana geldiğinde hareketsiz duran rakibinin görüş alanı dışında perdeleme yaparken yeterli mesafeyi bırakmamış ise.


Temas meydana geldiğinde hareket halindeki rakibine karşı zaman ve mesafe faktörlerini göz önünde bulundurmamışsa.

44.9.4 Perdeleme hareketsiz bir rakibin görüş alanı içinde (önden ya da yandan) yapılırsa, perdelemeyi yapan oyuncu temas etmemek koşuluyla rakibine istediği kadar yaklaşıp perdeleme yapabilir.

44.9.5 Perdeleme hareketsiz bir rakibin görüş alanı dışında yapılırsa, perdelemeyi yapan oyuncu, rakibin perdeye temas etmeden bir (1) normal adım atmasına izin verecek kadar aralık bırakmalıdır.

44.9.6 Rakip hareket halindeyse, zaman ve mesafe faktörleri dikkate alınacaktır. Perdeyi oluşturan oyuncu, rakibin durarak veya yön değiştirerek perdeden kurtulmasına olanak verecek kadar mesafe bırakmalıdır. Bırakılacak mesafe bir (1) adımdan az, iki (2) adımdan çok olmayacaktır.

44.9.7 Legal perdeleme yapılan bir oyuncu, perdeyi yapan oyuncuya yapacağı her türlü temastan sorumludur.

44.10 Kapatma

44.10.1 Perdeleme yapma giritiminde bulunan bir oyuncu hareket halindeyken hareketsiz duran veya kendisinden uzaklaşan rakibine temas ederse, kapatma faulü yapmış olur.

44.10.2 Bir oyuncu top ile ilgilenmeden, yüzü rakibe dönük olarak pozisyon alır ve rakibi ile birlikte hareket ederse, başka faktörler söz konusu olmadıkça, meydana gelecek temaslardan sorumludur.

''Başka faktör söz konusu olmadıkça'' ifadesi perdelenen oyuncunun bilerek itilmesi, yüklenilmesi ve tutulmasını içerir.

44.10.3 Bir oyuncu sahada pozisyon alırken kollarını veya dirseklerini silindirinin dışına çıkarabilir ancak bir rakibi geçerken kollarını veya dirseklerini silindirinin içine almalıdır. Oyuncunun kolları ve dirsekleri silindirinin dışındaysa ve temas meydana gelmişse, bu kapatma veya tutmadır.

44.11 Rakibe EI (eller) ve/veya Kol (kollarla) Temas

44.11.1 Bir rakibe el (eller) ile dokunma kendi başına bir ihlal değildir.

44.11.2 Hakemler teması yapan oyuncunun bir avantaj elde edip etmediğine karar verecektir. Teması yapan oyuncu, rakibinin hareket serbestliğini kısıtlarsa, o temas faul olarak nitelendirilir.

44.11.3 EI (ellerin) ya da açılmış kol (kolların) kurallara aykırı kullanılması, savunma oyuncusunun toplu ya da topsuz bir rakibe eliyle (elleriyle) ve koluyla (kollarıyla) temas etmesi ve teması sürdürmesiyle olutur.

44.11.4 Toplu ya da topsuz bir rakibe tekrar tekrar dokunmak, ya da dürtmek, oyunun sertleşmesine neden olabileceği için fauldür.

44.11.5 Elinde top olan hücum oyuncusu aşağıdakileri yaptığında faul yapmış olur:


Avantaj sağlamak için kolunu veya dirseğini savunma oyuncusuna dolamak.


Savunma oyuncusunun topla oynamasını ya da oynamaya çalışmasını engellemek veya savunma oyuncusuyla arasında boşluk yaratmak amacıyla itmek.


Dripling sırasında rakip oyuncunun, topun kontrolünü kazanmasını engellemek için kolunu açmak.

44.11.6 Topsuz bir hücum oyuncusunun aşağıdaki nedenlerle "rakibi itmesi" faul olarak değerlendirilir:


Topu alabilmek için serbest kalmak,


Savunma oyuncusunun topla oynamasını veya oynamaya çalışmasını engellemek.


Kendisiyle savunma oyuncusu arasında alan yaratmak.

44.12 Post Oyunu

44.12.1 Dikeylik prensibi post oyununda da uygulanır. Post pozisyonundaki hücum oyuncusu ve onu savunan savunma oyuncusu birbirlerinin dikeylik (silindir) haklarına uymalıdır.

44.12.2 Post pozisyonundaki savunma veya hücum oyuncusunun rakibini omuz ya da kalçasıyla iterek pozisyonunu bozması ya da dirseklerini açarak, kollarıyla, dizleriyle veya vücudunun diğer bölümlerini kullanarak rakibinin hareket serbestliğini engellemesi fauldür.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 45. ÇİFT FAUL

45.1 Tanım

Çift faul iki rakip oyuncunun aşağı yukarı aynı zamanda birbirlerine faul yapmaları durumudur.

45.2 Cezası

45.2.1 Her iki oyuncuya da birer kişisel faul kaydedilecek, serbest atış attırılmayacaktır.

45.2.2 Oyun aşağıdaki şekillerde devam edecektir:

Aynı anda sahadan başarılmış bir sayı olmuşsa, sayı yiyen takım topu dip çizgi gerisinden oyuna sokacaktır.

Topu kontrol eden veya kontrol etme hakkını kazanmış olan takım, olayın olduğu noktaya en yakın sınır çizgileri dışından topu oyuna sokacaktır.

Top hiçbir takımın kontrolünde değil ise veya hiçbir takım topu kontrol etme hakkına sahip değilse, oyun faullerin olduğu noktaya en yakın dairede yapılacak hava atışı ile devam eder.

MADDE 46. SPORTMENLİK DIŞI FAUL

46.1 Tanım

46.1.1 Sportmenlik dışı faul bir oyuncuya yapılan ve kuralların ruhuna ve amacına uygun bir şekilde doğrudan topla oynamaya yönelik olmayan bir kişisel fauldür.

46.1.2 Sportmenlik dışı faul kararları oyun boyunca tutarlılık göstermelidir.

46.1.3 Hakem sadece aksiyonu (hareketi) değerlendirmelidir.

46.1.4 Bir faulün sportmenlik dışı olup olmadığı değerlendirilirken, hakemler şu prensiplere dikkat etmelidir:

Bir oyuncunun topla oynama yönünde çabası yoksa ve temasa neden olursa, bu bir sportmenlik dışı fauldür.

Bir oyuncu topla oynama çabası içindeyken aşırı sertlik içeren bir temasa neden olursa, bu bir sportmenlik dışı fauldür.

Bir oyuncu rakibini tutar, vurur, çelme takar veya isteyerek iterse bu bir sportmenlik dışı fauldür.

Bir oyuncu topla kurallara uygun oynama çabası içindeyken bir faul yaparsa (normal basketbol oyunu faulü) bu bir sportmenlik dışı faul değildir.

46.1.5 Sürekli olarak sportmenlik dışı fauller yapan bir oyuncu diskalifiye edilmelidir.

46.2 Cezası

46.2.1 Faul yapan oyuncuya sportmenlik dışı bir faul kaydedilecektir.

46.2.2 Rakip takım serbest atış (atışlar) kullandıktan sonra, kenar çizginin orta noktasından topu oyuna sokacaktır.

Serbest atış sayısı aşağıdaki gibidir:

Faul, atış halinde olmayan bir oyuncuya yapılırsa iki (2) serbest atış.

Faul, atış halindeki oyuncuya yapılırsa ve atış başarılıysa, sayı geçerli sayılacak ve ek olarak bir (1) serbest atış verilecektir.

Faul, atış halindeki bir oyuncuya yapılır ve atış başarılı olmazsa, sayı girişiminin yapıldığı yere göre iki (2) ya da üç (3) serbest atış verilecektir.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 47. DİSKALİFİYE EDİCİ FAUL

47.1 Tanım

47.1.1 Bir oyuncu, yedekler, antrenör, antrenör yardımcıları veya takımın diğer ilgilileri tarafından yapılan göze çok batan sportmenlik dışı hareket ve davranışlar, diskalifiye edici fauldür.

47.1.2 Bir antrenör aşağıdaki nedenlerle de diskalifiye edilecektir:

Kendi sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle iki (2) teknik faul (C) almışsa,

Antrenör yardımcıları, yedekler ve takım sırasında bulunan diğer takım ilgililerinin sportmenlik dışı davranışları nedeniyle üç (3) teknik faul (B) veya herhangi bir tanesi antrenörün kendisi aleyhine verilmiş (C) üç (3) teknik faul verilmişse.

Diskalifiye edilen antrenörün yerini, sayı cetvelinde ismi yazılı yardımcı antrenör alacaktır. Sayı cetvelinde yardımcı antrenörün ismi yazılmamışsa, yerini kaptan alacaktır.

47.2 Cezası

47.2.1 Diskalifiye edici faul, neden olan kişinin hanesine yazılır.

47.2.2 Diskalifiye edilen kişi oyunun geri kalan kısmında takımının soyunma odasında bekleyecek ya da isterse binayı terk edecektir.

47.2.3 Rakip takım, serbest atış(lar) kullandıktan sonra, topu kenar çizginin orta noktasından oyuna sokacaktır.

Serbest atış sayısı, sportmenlik dışı fauldeki (madde 46.2.2) gibidir.
 
Top