• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Hakemler

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 4. HAKEMLER, MASA GÖREVLİLERİ VE TEKNİK GÖZLEMCİLER

4.1 Hakemler; baş ve yardımcı hakemden oluşur. Onlara masa görevlileri ve varsa teknik gözlemci yardım eder. Ayrıca Bölgesel Komisyon veya Ulusal Federasyonlar gibi FIBA'nın ilgili kuruluşları bir başhakem ve yardımcısından oluşan 3 hakemli mekaniği uygulama yetkisine sahiptir.

4.2 Masa görevlileri; sayı görevlisi, yardımcı sayı görevlisi, saat görevlisi ve 24 saniye görevlisinden oluşur.

4.3 Bir teknik gözlemci de bulunabilir. Teknik gözlemci sayı ve saat

görevlilerinin arasında oturacaktır. Oyun sırasındaki temel görevi masa görevlilerinin çalışmasını izlemek ve oyunun sorunsuz akması için baş ve yardımcı hakemlere yardımcı olmaktır.

4.4 Baş ve yardımcı hakemler, sahada temsil edilen kuruluşlarla hiçbir şekilde bağlantılı olamaz.

4.5 Hakemler, masa görevlileri ve teknik gözlemci, görevlerini bu

kurallara göre yerine getireceklerdir. Bu kuralları farklı uygulamak için anlaşma yapamazlar.

4.6 Hakemlerin giysileri; gri gömlek, uzun siyah pantolon, siyah

çoraplar ve siyah basketbol ayakkabısından oluşur.

4.7 Resmi FIBA karşılaşmalarında masa görevlileri bir örnek giyinecektir.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 5. HAKEMLER: GÖREVLERİ VE YETKİLERİBAŞHAKEM

5.1 Oyun sırasında kullanılacak tüm donanımı kontrol edecek ve onaylayacaktır.

5.2 Oyun saatini, 24 saniye aygıtını, kronometreyi belirleyecek ve masa görevlilerini tanıyacaktır.

5.3 Oyuncuların yaralanmaya neden olabilecek şeyleri takmasına veya giymesine izin vermeyecektir.

5.4 Her periyodun veya uzatma periyodunun başlangıcında orta dairede hava atış yapacaktır.

5.5 Kotullar gerektiriyorsa, oyunu durdurma yetkisine sahiptir.

5.6 Bir takım uyarılmasına rağmen oynamayı reddediyor veya davranışlarıyla oyunun oynanmasına engelliyorsa, o takımın hükmen yenilgisine karar vermeye yetkilidir.

5. 7 İkinci ve dördüncü periyodun, uzatma periyodunun sonunda veya gerek duyulan herhangi bir anda sayı cetvelini dikkatlice inceleyecek ve onaylayacaktır.

5.8 Gereken her durumda veya hakemler arasında bir anlaşmazlık olduğunda son kararı verirken yardımcı hakeme, teknik gözlemciye ve/veya masa görevlilerine danışabilir.

5.9 Kurallarda belirgin tekilde yer almayan tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 6. HAKEMLER: KARARLARDA ZAMAN VE YER

6.1 Hakemler; hakem masası, takım sıraları ve çizgilerin arkasındaki

bölgeler de dahil, sınır çizgilerinin içinde veya dışında kuralların çiğnendiği durumlarda karar vermeye yetkilidir.

6.2 Hakemlerin yetkileri; programda belirtilen oyun saatinden 20 dakika önce sahaya gelmeleriyle batlayacak ve oyun süresinin bittiği onaylandığında sona erecektir.

6.3 Oyunun başlama saatine 20 dakika kalmasından önce veya oyunun bitimi ile sayı cetvelinin onaylanması ve imzalanması arasında oyuncuların, antrenörlerin, antrenör yardımcılarının veya diğer takım üyelerinin sportmenlik dışı davranışları olursa, başhakem sayı cetvelini imzalamadan önce sayı cetvelinin arkasına olay rapor etmeli, teknik gözlemci veya başhakem karşılaşmayla ilgili kuruluşa detaylı bir rapor göndermelidir.

6.4 Takımlardan biri itiraz başvurusunda bulunursa, teknik gözlemci veya başhakem oyunun bitiminden itibaren bir saat içinde durumu karşılaşma ile ilgili organizasyon yetkililerine bildirecektir.

6.5 Dördüncü periyodun veya uzatma periyodunun bitiminden hemen önce veya eş zamanlı olarak verilen faul sonucu kullandırılan serbest atış veya serbest atışlardan sonra uzatma periyodu gerekli olursa, oyunun bittiğini belirten sesli işaret ile serbest atış veya serbest atışların tamamlanmasına kadar verilen tüm fauller, oyun aralarında yapılmış kabul edilecek ve cezası buna göre uygulanacaktır.

6.6 Hiçbir hakem, diğer hakemin kurallarını kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde vermiş olduğu kararları yok sayamaz veya sorgulayamaz.MADDE 7. HAKEMLER: KURALLARA AYKIRI DURUMLARDA GÖREVLERİ7.1 Tanım:

Bir oyuncu, yedek oyuncu, antrenör, antrenör yardımcısı veya takım ilgilileri tarafından yapılan bir ihlal veya faul, kurallara aykırı durumdur.7.2 İzlenecek Yol:

7.2.1 Bir ihlal veya faul olduğunda hakem düdüğünü çalacak, aynı anda oyun saatini durdurmak ve topun ölmesini sağlamak için ilgili işareti verecektir.

7.2.2 Hakemler başarılmış bir serbest atıştan veya sahadan yapılmış bir sayıdan sonra veya top canlandığında düdük çalmayacaklardır.

7.2.3 Her faul veya her hava atışı kararından sonra hakemler yerlerini değittireceklerdir.

7.2.4 Tüm uluslararası karşılaşmalarda, bir kararın açıklanmasında sözel iletişim gerekiyorsa, ingilizce kullanılacaktır.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 8. HAKEMLER: SAKATLIK

Bir hakem sakatlık veya herhangi başka bir nedenle olaydan sonra 10 dakika içinde görevini sürdürecek hale gelemezse, oyun devam edecektir. Sakatlanan hakeminin yerini alabilecek nitelikte başka bir hakem yoksa, diğer hakem oyunun sonuna dek tek başına yönetecektir. Oyunu yönetebilecek başka hakem varsa, diğer hakem teknik gözlemciye danışarak karar verecektir.

MADDE 9. SAYI GÖREVLİSİ VE YARDIMCI SAYI GÖREVLİSİ: GÖREVLERİ

9.1 Sayı görevlisi;

Resmi sayı cetveline oyuna başlayan tüm oyuncuların ve oyuna sonradan giren yedek oyuncuların isim ve numaralarını kaydedecektir. Oyuna başlayan beş (5) oyuncu, oyuncu değişikliği veya oyuncu numaraları ile ilgili olarak kurallara aykırı bir durum farkettiğinde, derhal en yakın hakemi haberdar edecektir.

Yapılan sayıları kronolojik olarak özetleyecek ve sahadan yapılan sayılarla başarılmış serbest atışlar kaydedecektir.

Her oyuncuya verilen kişisel ve teknik faulleri kaydedecektir. Sayı görevlisi, bir oyuncuya beşinci faul verildiğinde durumu hakemlere bildirecektir. Aynı şekilde antrenörlere verilen teknik faulleri kaydedecek ve bir antrenörün sahayı terketmesi gerektiğinde hakemleri derhal haberdar edecektir.

9.2 Sayı görevlisi ayrıca:

Bir takım mola talep ettikten sonra ilk mola fırsat doğduğunda hakemleri haberdar edecek ve o periyod için molası biten takımın antrenörünü, hakemler vasıtasıyla uyaracaktır.

Her oyuncunun yaptığı faul sayısını, her iki antrenörün de görebileceği şekilde faul göstergelerini kaldırarak göstermelidir.

Bir periyodda o takımın bir oyuncusuna verilen kişisel veya teknik faulden dolayı o takım dördüncü takım faulünü doldurmuşsa, top canlanınca masanın takıma yakın tarafına, takım toplam faul göstergesini koyacaktır.

Oyuncu değişikliklerini sağlayacaktır.

Sesli işaretini sadece top öldüğünde ve yeniden canlanmadan önce verecektir. Sayı görevlisinin sesli işareti oyun saatini veya oyunu durdurmaz ve topu öldürmez.

9.3 Yardımcı sayı görevlisi skorborda gereken bilgileri işleyecek ve sayı görevlisine yardım edecektir. Skorbord ile resmi sayı cetveli arasında çözüme kavuşturulamayan bir uyumsuzluk olduğunda, sayı cetveli esas alınacak ve skorbord ona göre düzeltilecektir.

9.4 Sayılar, sayı cetveline toplanarak yazılırken şu önemli hatalar yapılabilir:

Üç sayı yerine iki sayı kaydedilebilir.

İki sayı yerine üç sayı kaydedilebilir.

Hata oyun süresi içinde farkedilirse, sayı görevlisi oyunu durdurup hatanın düzeltilmesi için sesli işaretiyle hakemlerin dikkatini çekmeden önce ilk ölü topu beklemelidir.

Eğer hata oyunun bittiğini belirten saatin sesli işaretinden sonra ancak sayı cetveli hakemler tarafından imzalanmadan önce sayı cetvelinin kontrolü sırasında farkedilirse, başhakem hatayı ve eğer etkilemişse oyunun sonucunu düzeltmelidir. Hata, sayı cetveli hakemler tarafından imzalandıktan sonra farkedilmişse, artık başhakem tarafından düzeltilemez. Bu durumda başhakem karşılaşmayla ilgili organizasyonun yetkililerine hatayı anlatan bir rapor göndermelidir.
 

Top