Hiç Çekinme

Hiç Çekinme
Rahatımı huzurumu
Bozacaksan hiç çekinme
Kabullendim kusurumu
Kızacaksan hiç çekinme.

Sanma hayat sürdüğümü
Rahat yüzü gördüğümü
Katmerleşmiş kördüğümü
Çözeceksen hiç çekinme

Senin için çarpar yürek
Kalbimdesin sonsuza dek
Haydi durma restini çek
Üzeceksen hiç çekinme

Esirgeme nazarını
Gülüşünü nazlarını
Bu sevginin mezarını
Kazacaksan hiç çekinme

Bu can emrine amade
Edilemez aşk ifade
Kalmadı zerre irade
Ezeceksen hiç çekinme.

Anlatamadım yıllardır
Benim sevdam aşikardır
Ne gizem nede sır vardır
Sezeceksen hiç çekinme.

Coşkun Arslan
 
Top