Karenin Özellikleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
Bütün kenarları ve açıları (90'ar derece) birbirine eşit olan dörtgendir. Matematiğin en temel geometrik şekilleri arasındadır. Aynı zamanda dikdörtgendir ve eşkenar dörtgendir. Bu iki özel dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır.Aynı zamanda kare bir düzgün çokgendir. Eski adı ise Murabbadır

Kare
1. ) Dört kenarının da uzunluğu birbirine eşittir.
2. ) Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
3. ) Dört açısı da 90 derecedir.
4. ) İki adet köşegeni vardır. Bu köşegenler aynı zamanda açıortaylardır ve uzunlukları birbirlerine eşittir.
5. ) Alanının formülü bir kenarı "a" olan karede axa'dır
6. ) karenin açıları birbirine eştir
7. ) Köşegenlerin kesim noktası 90 derecedir.
8. ) Köşegenlerin kesiştikleri nokta karenin ağırlık merkezidir.
9. ) Alanını bulmak için bir kenar uzunluğunun karesi alınır.
10. ) Köşegenleri birbirini dik ortalar.
11. ) Çevresi a.4 tür.
12. )Aynı zamanda bir düzgün çokgendir.
13. )Alanı x üssü 2 dir
 
Top