Padişah Anaları

BruceLee

Üye
PADİŞAH ANALARI
"I. Murat'ın annesi Bizanslı Horofira, yani Nilüfer Hanım...
Yıldırım Beyazıt'ın annesi Bulgar Marya, yani Gülçiçek Hanım...
Çelebi Mehmet'in annesi Bulgar Olga Hatun...
II. Murat'ın annesi Veronika...
Fatih Sultan'ın annesi Sırp Despina, yani Hüma Hatun...
II. Bayezit'ın annesi Kornelya...
Yavuz Sultan Selim'in annesi Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum...
Kanuni'nin annesi Polonya Yahudisi Helga, yani Hafza Sultan...
II. Selim'in annesi Yahudi asıllı Roksalan, yani Hürrem Sultan...
III. Murat'ın annesi Yahudi Raşel, yani Nurbanu Sultan...
III. Mehmet'in annesi Venedikli Bafo, yani Safiye Sultan...
I. Ahmet'in annesi Yunan Helen, yani Handan Sultan...
Genç Osman'ın annesi Sırp Evdoksiya, yani Mahfiruz Sultan...
IV. Murat'ın annesi Sırp asıllı Anastasya, yani Mahpeyker Sultan...
V. Mehmet'in annesi Rus Nadya, yani Turhan Sultan...
II. Süleyman'ın annesi Sırp Katrin, yani Dilasüp Hatun...
II. Ahmet'in annesi Polonya Yahudisi Eva, yani Hatice Sultan...
II. Mustafa'nın annesi Rum Evemia, yani Emetullah Sultan...
III. Ahmet'in annesi gene Rum Evemia'dır...
I. Mahmut'un annesi Aleksandra, yani Saliha Sultan...
II. Osman'ın annesi Sırp Mari, yani Şehsüvar Sultan...
III. Mustafa'nın annesi Janet, yani Mihrişah Sultan...
I. Abdülhamit'in annesi Fransız İda, yani Sermi Sultan...
III. Selim'in annesi Cenevizli Agnes, yani Mihrişah Sultan...
IV. Mustafa'nın annesi Bulgar Sonya, yani Sineperer Sultan...
II. Mahmut'un annesi Fransız Rivery, yani Nakşidil Sultan...
I. Abdülmecid'in annesi Rus Yahudisi Suzi, yani Bezmi Âlem Valide Sultan...
Abdülaziz'in annesi Roman Besie, yani Pertevniyal Sultan...
V. Murat'ın annesi Fransız Vilma, yani Şevkefza Sultan...
II. Abdülhamit'in annesi Ermeni Virjin, yani Tirimüjgân Sultan...
Mehmet Reşat'ın annesi Arnavut Sofi, yani Gülcemal Sultan...
Mehmet Vahdettin'in annesi Çerkez Henriet, yani Gülistan Sultan...

 
Top