Resimlerle Osmanlı Kültür ve Mirası

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Osmanlı resmi kıyafet örnekleri ve Tanzimat'tan (1839) Cumhuriyet'e Türk Resmi

YLvqjIV.jpg


*Akçakoca Bey
İlk Kumandanlardan

*Sultan Osman
Osmanlı Devleti Kurucusu

*Konur Alp
İlk Kumandanlardan
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
naWl4oY.jpg


*Alay Başçavuşu
Sadaret Alayında İnzibata Memur

*Çavuşbaşı
Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)

*Beylikçi
Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri

*Amedi
Dış İşleri Özel Kalemi Amiri

*Büyük Tezkereci
Bakanlık Özel Kalemi Amiri
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P

YYpNDTx.jpg


*Baş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

*Dersvekili
Şeyhülislam Namına Ders Okutan

*Şeyhülislam
Ulema Sınıfının Başı ve Müftü

*Vekayici
Resmi Tarih Yazarı (Vakanüvis)
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
s2mUcXX.jpg


*Baş Çuhadar
Padişahın Atının Sağ Tarafında Yürüyen Muhafız

*Silahtarağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

*Peyk
Padişahın Seyahatlerinde Önde Giden Yaya Haberci

*Solak
Padişahın Seyahatlerinde Merasim Kıtası Eri
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
7HFFptE.jpg


*Cellad
İdam Hükümlerini İnfaza Memur

*Celladbaşı
Celladların Amiri

*Subaşı
Şehrin İnzibat Amiri

*Asesbaşı
Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri

*Böcek Başı
Gizli Polis Amiri
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
iycxbMG.jpg


*Cebehane Karakullukçusu
Cephane Muhafızı

*Cebehane Çorbacısı
Cephane Subayı

*Bostancı
Saray Muhafızı

*Satır
Tören Kıtası Eri
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
DAAXcML.jpg


*Çuhadar
Yeniçeri Ocağının Hükümet Nezdindeki Mümessili

*Divan Çavuşu
Hükümet Toplantılarında İntizamı Temine Memur

*Yasakçı
Elçilikleri Muhafazaya Memur Yeniçeri
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
EewZoup.jpg


*Darüssaade Ağası
Harem Ağalarının Amiri

*Sultan Mahmud II
Otuzuncu Osmanlı Padişahı

*Silahtarağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

*Baş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan
 
Düzenleyen yönetici:

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
nBbXodx.jpg


*İç Oğlan Çavuşu
Acemi Ocağı Subayı

*Galata Çavuşu
Galata Muhafızları Subayı

*Tersane Baş Çavuşu
Tersane Muhafızları Subayı

*Kaptan Paşa
Deniz Kuvvetleri Başkumandanı (Bahriye Nazırı)

*Çıplak Çavuş
Çıplaklar Subayı

*Çıplak
Kaptanpaşa Maiyeti
 
Düzenleyen yönetici:
Top