Türk Edebiyatı Şair ve Yazar Biyografileri

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
-A-
Ahmed Paşa
Ahmedi
Ahmet Fakih
Ahmet İhsan Tokgöz
Ahmet Mithat Efendi
Ahmet Oktay
Ahmet Şuayp
Aka Gündüz
Ali Canip Yöntem
Ali Suavi
Arif Nihat Asya
Aşık Paşa
Azmizade Haleti

-B-
Bedri Rahmi Eyüboğlu

-C-
Cenap Şahabettin)
Cevdet Kudret Solok

-D-
Dursun Akçam

-E-
Ebubekir Hazım Tepeyran
Ece Ayhan
Edip Cansever
Enderunlu Fazıl
Enderunlu Vasıf
Erdem Beyazıt
Erzurumlu İbrahim Hakkı

-F-
Faik Baysal
Fakir Baykurt
Falih Rıfkı Atay
Ferit Edgü
Füruzan Tekil

-G-
Gülşehri

-H-
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Hayali
Haydar Ergülen
Hoca Mesud
Hüseyin Atlansoy
Hüseyin Suat Yalçın

-İ-
İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
İbrahim Şinasi
İlhan Tarus
İnci Aral
İsmail Habib Sevük
İsmet Özel

-K-
Kadı Burhaneddin
Keçecizade İzzet Molla
Kemal Bilbaşar
Kemal Özer
Kemalettin Kamu
Kenan Hulusi Koray
Küçük İskender

-M-
Mahmut Makal
Mehmet Emin Yurdakul
Muammer Lütfi Bahşi
Musahipzade Celal
Mustafa Kutlu
Muzaffer İzgü

-N-
Nabizade Nazım
Naili
Nazlı Eray
Necati
Nesimi
Neşati
Nev’i
Nevizade Atai
Nezihe Meriç
Nihat Behram
Nurullah Ataç

-O-
Oğuz Atay
Orhan Asena
Orhan Hançerlioğlu
Orhan Şaik Gökyay-P-
Pınar Kür

-R-
Rasim Özdenören
Recaizade Mahmut Ekrem
Recep Bilginer
Refik Durbaş
Refik Erduran
Rıza Tevfik Bölükbaşı

-S-
Sabahattin Eyüboğlu
Sait Faik Abasıyanık
Salah Birsel
Sami Paşazade Sezai
Samim Kocagöz
Sedat Umran
Selim İleri
Sezai Karakoç
Sunay Akın
Suut Kemal Yetkin
Sünbülzade Vehbi
Süreyya Berfe

-Ş-
Şemsettin Sami
Şeyhi
Şeyhülislam Yahya
Şeyyad Hamza
Şükufe Nihal Başar

-T-
Taşlıcalı Yahya
Tevfik Akdağ
Turan Oflazoğlu

-Ü-
Ülkü Tamer

-V-
Vasfi Mahir Kocatürk

-Y-
Yusuf Akçura

-Z-
Zati
 

-araz-

EYVALLAH...
V.I.P
a sırasındaki iki isim dışında diğerlerinin git seçenekleri aktif değil mi ben mi bakmayı beceremedim
 
Top