• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Unutulmaya yüz tutmuş Kayseri'de kullanılan şive

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
AdminE
unutulmaya yüz tutmus . İşte birçoğumuzun okuyunca yüzünde tatlı bir tebessüm ile anımsayacakları kelimeler...

-A- AVURTLAK : Obur. Pisboğaz
ABA : Anne, nine.
AME : Hala.
ARISTAK : Tavan
ACER : Yeni.
ASBAP : Elbise.
AALEN : Eylen.Bekle
ANADUT : Ağaçtan yapılan, arpa, buğday, çavdar gibi bitkilerin destelerini toplamaya yarayan üç kollu alet.
AVKALAMAK : Örselemek.
AŞIRMA : Su taşınan kova.
ABARİ: Çokluk ifade eden hayret nidasi
AGARSAK : İs'e denge vermek için yapılmıs, ortası delikli diske benzer araç
AKLAN: Dag yamacında iki küçükk sırt arasında kalan vadi
ALAĞIZ : Geveze
ARISTAK : Tavan
AZMINTI : Azgın, yaramaz
-B-
BAGIR: Sine
BABAL: Vebal
BAYAK : Demin, biraz önce
BIDIK : Küçük boylu
BILDIR : Onceki yıl
BOÖN : Bugun
BÜRGÜ : Örtü
-C-
CÜRÜTMEK : Üşüme durumunda olmak.
CAMIZ : Manda
CÜCÜK : Civciv.
CULUK : Hindi.
CINCIK : Cam.
CEREK : Hizenlerin üzerine atılan uzun, ince ağaç.
CÖDDÜRÜK :Çelimsiz. Kısa tombul
-Ç-
ÇARKIT :Eski bozuk
ÇEPEL :Bulaşık
ÇİTİMEK :Birbirine ulamak
ÇANDIR : Yerli inek yada yerli güvercin
ÇÖNMEK : Eğilmek,çömelmek.
ÇUNGUR : Gözü çukurda olan kişi.
ÇİMMEK : Yıkanmak.
ÇÖĞDÜRMEK : İşemek.
ÇAMBIŞ : Laftan almaz, huysuz kişi.
ÇALTAK : Bir ayağını düzgün , diğerini dışa doğru basan kişi.
ÇAAŞIR : Güvercin veya tavuğun ayağındaki uzun süslü tüyler.
-D-
DAKIM :Altın, ziynet eşyası
DİBİYAK :Az önce
DİZLEMEK :Acıdan dizlerinin üstünde sürünmek
DON YUMAK :Camasır yıkamak
DUTMAÇ :Erişte gibi kesilen hamur çorbası
DÖLEK DURMAK : Akıllı , düzgün durmak.
DÖL : Çocuk.
DİNELMEK : Ayakta beklemek.
DULUK : 1. Yanak. 2. Şişkin yanak.
-E-
ELCEK :Eldiven
ERİNCEK :Tembel
EVRAAC :Ekmek çevirmek icin tahtadan yapılmış özel araç
EVLEK : Bir dönümün dörtte biri.
ERTİŞMEK : Kaba Türkçe konuşan bir insanın kibar konuşmaya çalışması.
ELLAAM : Herhalde, öyle olması lazım.
ELÖPEN : Küçük bir kertenkele çeşidi.
-F-
FİNNİK : Küçük sabun
FİTLEMEK :Kışkırtmak
FİRİK :Tavuğun tam gelişmemiş hali. Alınan ikinci hanım.
-G-
GENNEŞMEK :Esnemek
GONUŞKUNLUK :Tanışıklık
GOPUŞMAK :Koşuşmak
GELENGİ :Yazıda, kırda yaşayan yuvasını toprak altına yapan bir cins sincap.
GİCOTU : Gece vakti.
GİCİŞMEK : Kaşınmak.
GALIÇ : Orak.
GİDİK : Oğlak. Küçük oğlak.
GAKLIK : Dağlarda, kayalıklarda yağmur suyu biriken doğal, küçük çukurlar.
GÖ : Gök rengi, mavi.
GÜVERMEK (GÖĞERMEK): İnsanın bir uzvunun darp neticesi morarması.
GARİPSEMEK: Özlemek
GÜDÜK: Kısa
GADAK: Küçük çivi
GÖCEK: Yeni büyüyen ekin
-H-
HARAL :Büyük, geniş çuval
HELİK :Küçük taş
HERİF :Koca
HİŞDİNMEK : Bir çocuğa mukayyet olmak. (Bakmak).
HELKE : Su taşınan kova.
HORANTA : Aile.Bir evde yaşayan insanların tümü.
HİZEN : Evin tavanını taşıyan kalın ağaç kiriş.
-I-
Icık :Biraz
Ihıncık :İste
-İ-
İLANE :Lahana
İLENGER :Geniş, yayvan, yuvarlak tabak
İSLİK :Gomlek
İLLİK (İRLİK) : Sahur.
-K-
KELEŞ :Güzel
KERTİLEMEK :Bobürlenmek
KOTTAZ :Ukala
KÖSNÜK : Kısa.
KİLİ : Sınır. Bahçede maşalaları ayıran kenardaki yüksekçe topraktan kısım.
KEMÇİK : Zayıf.
KEVMEK : Bir oyunda rakibi yenmek. Ütmek.
KUŞANE : Tencere.
KEKİL : Kâkül.
KİŞLENMEK : Saplanmak.
KÖSTÜ : Köstebek.
KERME : Koyunların yattığı yerdeki gübrelerinin çiğnenip serleşmesiyle oluşan, kalıp kalıp kesilerek yakacak .
KEPEZ : Güvercin ve tavukların başındaki kabarık tüy.
KABİİL : Lodos.
KÜRÜK: Eşegin yavrusu
-M-
MAŞALA : Bahçenin ekim için ayrılmış küçük bölümlerinden her biri .
MIH : Çivi.
MIRT MIRT : Her şeye karışan, laf eden kişi.(özellikle erkek).
MAAL ALMAK : Kınamak
-N-
NAATLAK :Ne kadar
NALE :Nasıl
NAMAZLA :Seccade
NAVRULANMAK :Ögünmek
NÖREK :Ne yapalim
NAAHIT : Ne vakit.
NÖRÜYON : Ne yapıyorsun? Nasılsın?
NİİDİYON : Ne ediyorsun? Ne yapıyorsun?
NİCİTTİN : Ne ettin? Ne yaptın?
NİCOLDU : Ne oldu?
-O-
OKUNTU : Dügün davetiyesi olarak verilen tülbent, bardak vs.
OŞŞUKÇU : 1.Yalaka. 2. Başka insanlara gereğinden fazla hürmette bulunan kişi.
OTEAN :Önceki gün
-Ö-
ÖTÖÖN : Geçenlerde. Öteki gün.
ÖTÂÇE : Öte geçe.
-P-
PÜRÇÜKLÜ :Havuç
PACE (pece) :Pencere
PATPATI : Motosiklet.
PÜRÇÜKLÜ : Havuç.
PALAS PANTIRAS : Kötü, dağınık giyinen kişi.
PADDE : Patates.
PAHLA : Fasulye
-S-
SEME :Aptal
SINDI :Makas
SİDDİ :Amcanın hanımı
SOYKA :Ölen kişinin elbisesi
SORUTMAK : Ayakta durmak.
SOMURMAK : Emmek
SANIRTMAK : Küsüp surat asmak.
SAYI MI : Gerçekten mi?
SÜÜSÜNÜNÜN KÖKÜ:Ensenin kökü.
-Ş-
ŞİNLİMEK :Şimarmak
ŞAPLAK :Tokat
ŞEMŞAMER :Ayciceği
ŞİNCİ :Şimdi
ŞOR :Sözler
ŞAYAK : Koyu, cırt pembe.
ŞİKARLANMAK : Bir istekte bulunulduğunda isteksiz davranmak.
ŞİTİL : 1.Küçük kova. 2.Sebze fidesi.
ŞİŞEK : Kuzulamamış koyun.
-T-
TALABULUS :Kuşak
TAMAM :Hani
TEPİK :Tekme
TUMMAK :Suyun dibine dalmak
TENGERLEK : Yuvarlak.
TOPARLAK : Daire biçiminde olan.
TOKLU : Kuzunun biraz gelişmiş hali.
TAMAN : Hani (gecenlerde; demiştin ya.)
-U Ü-
UĞRUN :Gizli
UĞRU :Önü
ÜTMEK : Bir oyunda rakibi yenmek. Kevmek.
-V-
VANILAMAK: Köpek sesi cıkararak bağırmak
VELESBİT :Bisiklet
-Y-
YAGARNI: Sırt, ense
YAMAÇ: Karşı taraf
YEMİŞ :Çerez
YİRİK : Yırtık
YUMUŞ BUYURMA : İş emretme
YANIR : Yük taşıyan hayvanların sırtında sürtünmeden kaynaklanan yaralardır.
YAANIÇ : Yengeç.
YAL : Undan yapılan köpek yemi.
YAANNI : Sırt.
YİTMEK: İtelemek
-Z-
ZIBILDAK :Görgüsüz
ZAHAR : Galiba
ZORSUNMAK: Gücüne gitmek

 
Top