2.Sınıf Doğal Sayıları Tanıma Testi

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
2. Sınıf Doğal Sayıları Tanıma Testi

1.37 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetmiş üç
B) Yirmi yedi
C) Otuz yedi

2.“Yetmiş altı” doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 67
B) 76
C) 46

3.48 doğal sayısında kaç tane birlik vardır?
A) 4
B) 8
C) 2

4.98 doğal sayısında kaç tane onluk vardır?
A) Dokuz
B) Sekiz
C) Yedi

5.Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 6 birlik vardır?
A) 67
B) 76
C) 69

6.Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 9 tane onluk vardır?
A) 95
B) 59
C) 69

7.4 onluk ve 7 birlikten oluşan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 74
B) 47
C) 11

8.6 onluk ve 8 birlikten oluşan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 86
B) 68
C) 14

9.8 birlik ve 3 onluktan oluşan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 38
B) 83
C) 36

10.4 birlik ve 5 onluktan oluşan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 54
B) 45
C) 55

11.Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür?
A) 19
B) 21
C) 36

12.Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi diğerlerinden daha küçüktür?
A) 54
B) 45
C) 55

13. 13 - …. – 15 doğal sayısında verilmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
A) 14
B) 15
C) 17

14.69 - …. – 71 doğal sayısında verilmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70
B) 69
C) 72

15.75 doğal sayısından önce ve sonra gelen doğal sayı aşağıdakilerden hangileridir?
A) 73-76
B) 74-76
C) 75-77
 
Top