36 soruluk 4. Sınıf Matematik Testi

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Soruların tamamını ya da seçtiklerinizi kullanabilirsiniz...


MATEMATİK SINAVI


1-) 10 tane birliğe ne denir?

A) Sayı B) Düzine C) Deste

2-) Sayıları yazarken kaç tane rakam kullanılır?
A) 10 B) 100 C) Sonsuz

3-) Bir basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
A) 9 B) 1 C) 0

4-) Aşağıdaki sayıların hangisinin okunuşu yanlıştır?
A) 225 - İki yüz yirmi beş
B) 889 - Sekiz yüz doksan sekiz
C) 460 - Dört yüz altmış

5-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 27 = 2 onluk + 7 birlik
B) 38 = 3 onlık + 8 birlik
C) 46 = 6 onluk + 4 birlik

6-) Bir bahçede 294 elma, 17 limon ve 200 portakal ağacı var. Bahçede toplam kaç ağaç vardır?


7-) Bir deste balona, kaç balon daha eklersek bir düzüne olur?


8-) 37 ayısına kaç birlik eklersem 4 onluk eder?


9-) 3 birlik ve 4 onluktan oluşan sayıyı yazınız.


10-) 845 sayısının onlar basamağındaki sayını basamak değeri kaçtır?


11-) 78 sayısında kaç onluk ve kaç birlik vardır?


12-) Sekizer sayarken 48’den sonra hangi sayı gelir?


13-) 184 sayısının yüzler basamağındaki sayı hangisidir?


14-) 93 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri, 29 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değerinden kaç fazladır?


15-) Karenin kaç köşesi ve kaç açısı vardır?


16-) 472 santimetreyi metre ve santimetre cinsinden yazın.


….. m, ….. cm

17-) 8 metre, 25 cm’yi santimetre cinsiden yazınız.

……… m

18-) Ali 5, Ayşe 6 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşının toplamı kaç olur? (Çözüm yapınız)19-) Aşağıdaki işlemleri yapınız. (kırmızı kalem kullanınız)


345
...
+_
626


...
252
+_
422

20-) İki ayda 52 gün çalışan bir çiftçinin çalışmadığı süre kaç gündür?
(1 ayı 30 gün olarak alınız)
A) 8 B) 12 C) 60


21-) Aşağıdakilerden hangisi örüntü oluşturmaz?
A) 2 4 6 8 10 12 …
B) 3 6 9 12 15 …
C) 4 8 15 19 22 …


(22-23-24-25-26-27-28-29-30. sorular)

Doğru olanlara D, yanlış olanlar Y yazınız.

[ ] Bir gün 23 saattir.
[ ] Bir hafta yedi gündür.
[ ] Yılın 7. ayı Hazirandır.
[ ] Bir yılda 4 mevsim vardır.
[ ] 12 aylık süreye yaz mevsimi denir.
[ ] Kiraz, kış mevsimi meyvesidir.
[ ] 4 yarım metre 200 cm’dir.
[ ] 6 metre, 600 cm’dir.
[ ] Üçgenin 3 açısı vardır.

31-) Aşağıda yüzlük, onluk ve birliklerin oluşturdukları sayıları yazınız.
1 yüzlük, 5 onluk, 8 birlik …………………….
9 onluk, 1 birlik, 3 yüzlük …………………….
2 birlik, 2 yüzlük, 3 onluk …………………….

32-) Aşağıdaki sayı örüntülerinde noktalı yerleri tamamlayın.

3, 6, 9, 12, … 18, 21
5, 10, … 20, 25, 30
7, 14, 21, … 35, 42, … 56

33-) Roma rakamı ile 15 sayısını yazınız.


34-) Bir yılda 2 ay tatil yapan bir işçi, kaç ay çalışır?

A) 6 B) 8 C) 10

35-) 82 sayısının onluk sayısı, 28 sayısının onluk sayısından kaç fazladır?


36-) Aşağıdaki örüntülerden hangisi yanlıştır?
Örüntü
 
Top