• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Dayanışma konulu kompozisyon

Egtmci

Katılımcı
Kısaca Dayanışma Ile Ilgili Kompozisyon

Hayatımızda Dayanışmanın Önemi


Günlük haberlerde duyarız Her gün bir yerlerde kampanyalar başlatırız Çevremizde ve okulumuzda bizler de yaparız Zaman zaman kermesler düzenleriz Bu faaliyetler ihtiyacı olanlara yardım için yapılır Bu yardımın adı, dayanışmadır.

Kampanyalarda görev alırız Yapabileceğimiz işleri üstleniriz Planlanan iş bölümü kampanya sonuna kadar devam eder Toplanan yardım, komite veya bir temsilci tarafından ihtiyacı olanlara verilir.

Kermeslerde yaptığımız el becerileri sergilenir Aileler iş bölümüyle yaptıkları yiyecekleri sergilerler Kermese davet edilenler veya ziyaret edenler sergilenen ürünlerden ve yiyeceklerden satın alırlar.

Bazan da gönüllü yardım komiteleri kurulur Bizim de içinde bulunduğumuz sınıf, okul,mahalle yardım grupları oluşturulabilir Başkalarına yardım etmenin huzurunu duyarız Biz de başkalarının yardımına ihtiyaç duyabiliriz Bu konuda çok duyarlı olduğumuzu göstermeliyiz.
İlk dayanışma aile kurumu içinde görülür Aile topluma yol gösterir Düzenli bir hayatın sürdürülmesi aile bireylerinin sevgi, saygı ve dayanışmasına bağlıdır Aile de herkesin bir rolü vardır İş bölümü ile yaşam kolaylaşır Herkes üzerine düşen görevi yaptığı gibi, bir¬birlerine de yardım eder.

Ailede iş bölümü
* Aile bireyleri kendi rolü ve yetkilerini bilir
* Ailede herkes söz sahibidir
* Herkes kendi duygu ve düşüncelerini söyleyebilir
* Herkes üzerine düşen görevleri yerine getirir
* Herkes belirlenen kurallara bağlı kalır
* Bireyler birbirleri ile yakından ilgilenir
* Her birey kendi gücüne göre katkıda bulunur

Dayanışma, çocuklara sorumluluk kazandırır Sorumluluk duygusu kazanan çocuklar kendine güvenir Hayatta başarılı olur, toplum içinde yerini sağlamlaştırır

Kurtuluş Savaşında Dayanışma

Yurdumuz İşgal edilmişti Ulusumuz yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı Atatürk'ün önderliğinde bu ulus dayanışmanın en büyük örneğini gösterdi Elinde ne varsa hepsini verdi Kadınlarımız cephane taşıdı Çiftçimiz elin¬deki atını, arabasını verdi Demircimiz gece gündüz silah imal etti Çocuklarımız düşman gözetledi Şehirlimiz, köylümüz yiyeceğini, giyeceğini ordumuz için verdi Askerimiz cephede omuz omuza canını feda etti Her şey vatan için yapıldı Atatürk; "Ya istiklal, ya ölüm!" diyerek Ulus dayanışmasının kaçınılmaz olduğunu duyurdu.
 
Top