Şeker çubukları ile ilgili SGK’dan açıklama

Suskun

V.I.P
V.I.P
diabetes-diyabet-150x150.jpg
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şeker ölçüm çubuklarının bedelinin SGK tarafından ödemesiyle ilgili basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

SGK’nın şeker ölçüm çubukları bedelinin ödenmesi hakkındaki açıklaması:

Genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavileri için ihtiyaç duyulan şeker ölçüm çubuklarına ait bedeller Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Sigortalılarımız daha öncede şeker ölçüm çubuklarını Kurumun anlaşmalı olduğu eczanelerden her hangi bir ücret ödemeden almaktaydı. Ancak her bir firmaya ait şeker ölçüm çubuklarının fiyatları farklı olduğundan sigortalılarımız eczanelere fark ödemek durumunda kalıyorlardı.

Balıkesir ilimizde yaşayan bir sigortalımız tarafından şeker ölçüm çubukları ile ilgili olarak Kurumumuz aleyhine açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesinin 05.11.2010 tarihli ve E. 2010/10024 sayılı kararında

1. Şeker ölçüm çubuklarının yeterli ölçümü sağlamayacak kalitede olup olmadıkları ile ilgili olarak yeterli denetim ve incelemenin yapılmadığı,

2. Piyasada tıbbi açıdan yetersiz olan ve fiyatı düşük malzemelerin de bulunduğu,

3. Piyasada mevcut kan şekeri ölçüm çubuklarının standartlara uygun olanları arasından en düşük bedelli olan belirtilmek suretiyle bu bedelin ilgililere ödenmesi gerektiği,

ve hukuka aykırılık bulunduğu belirtilmiş ve her bir kan şeker ölçüm çubuğu için 0.55 TL ödeneceğine ilişkin dava konusu Tebliğ eki listenin 437. sırasının yürütülmesi durdurulmuştur.

Danıştay 10. Dairesinin kararına istinaden şeker ölçüm çubukları tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilerek, sigortalıların şeker ölçüm çubuklarını eczane veya medikal firmalardan temin etmeleri halinde bedelleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle almalarına imkan sağlanmıştır. Sigortalılarımız tarafından ödenen bedellere ait faturaların Kurumumuza sunulması durumunda ise Kurumumuzca belirlenen fiyatlar üzerinden kendilerine ödeme yapılmıştır.

Ancak geçen süreç içerisinde vatandaşlarımızın konuyla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Danıştay 10. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığından şeker ölçüm cihaz ve çubukların kalitelerine göre sınıflandırılması istenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı tarafından şeker ölçüm cihaz ve çubukların kalite ve performans değerlendirmesi yapılarak, yapılan değerlendirme sonucunda sonuçları uygun bulunan firmalardan alınan fiyat teklifleri Kurumumuz tarafından incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde şeker ölçüm cihaz ve çubukları için Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen karar göz önünde bulundurularak, şeker ölçüm cihazları için 20 TL ve şeker ölçüm çubukları için ise 0,32 TL olmak üzere yeni fiyatlar belirlenmiştir.01.03.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle, şeker ölçüm cihazlarının bedeli de şeker ölçüm çubukları ile birlikte ödeme listesine alınmıştır. Şeker ölçüm çubuklarından eczanelerin fark ücreti alması uygulaması kaldırılmış, ancak eczanelerin şeker ölçüm cihazlarından fark almalarına izin verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
 
Top