• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Uzman ve Başöğretmen Ölçme Değerlendirme sınavı

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Bu konudan, Uzman öğretmenlik sınavında 12, Başöğretmenlik sınavında 8 soru sorulacak. Bu nedenle deneme sınavı 12 sorudan oluşmaktadır.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir?
A) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi
B) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması
C) Yazılı yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir notla belirtilmesi
D) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
E) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi

2. Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi dolaylı ölçmeye örnektir?
A) Boyunun uzunluğu
B) Akademik başarısı
C) Kardeş sayısı
D) Sahip olduğu cd sayısı
E) Arkadaş sayısı

3. Aşağıdakilerden hangisi "ölçme" işlemine örnek olamaz?
A) Öğrencileri kısadan uzuna doğru dizerek onların boy sıralarını belirleme
B) Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında derecelendirme
C) Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme
D) Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlışlarını sayma
E) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme

4. Bir ölçüm yapılmış sonuç 30 çıkmıştır. Bu çıkan sonuç 60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile ölçülmüştür?
A) Sınıflamalı ölçek
B) Oranlı ölçek
C) Eşit aralıklı ölçek
D) Sıralamalı ölçek
E) Sabit ölçek

5. Aşağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir?
A) Zeka puanı
B) Boy uzunluğu
C) Derse karşı tutum
D) Yetenek
E) Ders başarısı

6. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfi, itibari) sıfır söz konusu değildir?
A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir.
B) Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 201’dir.
C) Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır.
D) Bugün hava sıcaklığı 15 C dir. E) Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır.

7. Bir matematik öğretmeninin gerçekleştirdiği seviye belirleme sınavında, öğrencilerden 0 (sıfır) puan alanların olduğu görülmüştür. Bu açıklamadaki bilgiler doğrultusunda öğretmenin kullandığı, ölçme ve ölçek türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A) Doğrudan ölçme - Sınıflama ölçeği
B) Dolaylı ölçme - Sıralama ölçeği
C) Dorudan ölçme - Derecelendirme ölçeği
D) Dolaylı ölçme - Eşit aralıklı ölçek
E) Dorudan ölçme - Oranlı ölçek

8. Eğitimde ölçme ve değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Çünkü bireysel farklılıkların düzeyini açıklamak öğretmenler ve öğrenciler için gereklidir. Bu açıklamalar doğrultusunda genel olarak eğitimde ölçme ve değerlendirme aşağıda verilen amaçlardan hangisi için yapılmaz?
A) Eğitim-öğretim programını geliştirmek.
B) Programdaki problemlerin belirlenmesi ve çözümlerin araştırılması
C) Programın etkinliğini ve ortamını kontrol etmek
D) Öğrenciyi tanımak, bilinçlendirmek ve değerlendirmek
E) Değerlendirme sistemine karar vermek

9. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemdir?
A) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması
B) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi
C) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
D) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi
E) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için, gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi

10. Ölçme işleminin yapılması için
I. Nesne, olay, özellik olması
II. Gözlem yapılması
III. Sayı ve sembol kullanılması
IV. Karar ve yargıya ulaşılması
Yukarıdaki ifadelerden hangisinin bir arada olması gerekir?
A) I - II
B) II - III- IV
C) I - II - III
D) I - III - IV
E) II - IV

11. "Gerçekleştirilen iki ölçme işlemi sonunda elde edilen değerlerin birbirlerinin katı olduğu ve kesinlik taşıyan veriler oldukları görülmüştür."
Gerçekleştirilen ölçme işleminde ölçülen nitelik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hava sıcaklıkları
B) Öğrenci başarıları
C) Öğrenci sayıları
D) Zeka düzeyleri
E) Sınav puanları

12. Uğur hoca, eğitim bilimleri dersinde öğrencilere sınıfta sözlü yoklama yapmıştır. Yaptığı sözlü yoklamada öğrencilere öğretmenin +, - vermesi ne tür bir işlemdir?
A) Yargı
B) Karar
C) Değerlendirme
D) Ölçme
E) ÖlçütCevap Anahtarı: 1-C 2-B 3-C 4-B 5-B 6-E 7-A 8-A 9-B 10-C 11-C 12-D
 
Top