• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Uzman ve Başöğretmenlik "Öğrenme ve Öğretme Süreçleri" Deneme Sınavı

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
2022 Yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı "Öğrenme ve Öğretme Süreçleri" Deneme Sınavı

"Öğrenme ve Öğretme Süreçleri"nden Uzman öğretmenlik sınavında 15, Başöğretmenlik sınavında 12 adet soru sorulacak.Bu nedenle bu konuyla ilgili mini deneme sınavları 15 sorudan oluşacaktır.

“ÖĞRENME ve ÖĞRETME SÜREÇLERİ”MİNİ DENEME SINAVI-1​


1) Bloom'un taksonomisinde altı tane üst düzey düşünme becerisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Hatırlama
B) Kavrama
C) Değerlendirme
D) Uygulama
E) Araştırma

2) “Her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunmaktadır. Öğrenciler, bu güçlü taraflarını kullanırken daha kolay öğrenir ve üretirler.” görüşüne sahip, çoklu zeka kuramının sahibi kimdir?
A) Piaget
B) Gardner
C) Vygotsky
D) Bloom
E) Tomlinson
3) Farklılaştırılmış öğretimin teorik çerçevesini oluşturan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget
B) Gardner
C) Vygotsky
D) Bloom
E) Tomlinson

4) Farklılaştırılmış öğretimi; hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgi alanları ve öğrenme profillerindeki farklılıklara odaklanıldığında öğrencilerin en iyi öğrendiği öncülüne dayanan bir öğretim felsefesi olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget
B) Gardner
C) Vygotsky
D) Bloom
E) Tomlinson

5) Farklılaştırılmış öğretim temsilcileri hangi şıkta doğru verilmiştir.
A) Piaget- Bloom - Gardner
B) Piaget- Vygotsky - Tomlinson
C) Piaget- Bloom - Tomlinson
D) Piaget- Vygotsky- Gardner
E) Bloom - Vygotsky- Gardner

6) Bloom'un taksonomisindeki üst düzey düşünme becerilerinden hangisi son sırada yer alır?
A) Hatırlama
B) Kavrama
C) Değerlendirme
D) Uygulama
E) Sentez
7) Bloom'un taksonomisindeki üst düzey düşünme becerilerinden hangisi ilk sırada yer alır?
A) Sentez
B) Kavrama
C) Değerlendirme
D) Uygulama
E) Hatırlama

8) Bloom'un taksonomisindeki üst düzey düşünme becerilerinin sırası hangisinde doğru verilmiştir?
A) Hatırlama-kavrama-uygulama-analiz-sentez-değerlendirme
B) Hatırlama-kavrama-uygulama- sentez -analiz-değerlendirme
C) Kavrama-hatırlama-uygulama- sentez -analiz-değerlendirme
D) Hatırlama-kavrama-değerlendirme- sentez-analiz- uygulama
E) Hatırlama-kavrama-analiz-uygulama-sentez-değerlendirme

9) Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırmanın temel öğelerinden biri değildir?
A) İçerik
B) Süreç
C) Ürün
D) Etkinlik
E) Öğrenme Ortamı

10) “Bu seviyede, öğrenciden sadece öğretilen bilgilerin hatırlanması istenir. Bilimsel bilgiler, hipotezler, teoriler, kavramlar gibi olguların sadece anlatıldıkları şekliyle hiçbir yorum getirmeden hatırlanması bu seviyenin kapsamına girer. Bu basamakla ilgili sorular, ne, nerede, ne zaman, kim ve tanımlayın gibi soru kelimeleri ile kurulur.” Yukarıda sözü edilen düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatırlama
B) Kavrama
C) Değerlendirme
D) Uygulama
E) Sentez

11) İlgili literatüre göre etkili bir farklılaştırmanın en az kaç temel ilkesi vardır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

12) “Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Öğrenciler farklı hazırbulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilir. Böylece bir konuda kazanmış oldukları üzerinde durmayarak kendi açılarından boşa vakit geçirmemiş olur.”
Yukarıda anlatılan farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstasyonlar
B) Merkezler
C) Karmaşık Öğretim
D) Öğrenme Ajandaları
E) Giriş Noktaları

13) ”Birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Her türlü zekâ, malzeme, stil, içerik vb. özelliklerden faydalanan küçük grup uygulamasıdır. Bu uygulama ile öğrenciler birbirlerinin olumlu yönlerinin farkına varmış olur. Yani her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır.”
Yukarıda anlatılan farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstasyonlar
B) Merkezler
C) Öğrenme Ajandaları
D) Karmaşık Öğretim
E) Giriş Noktaları

14) “Proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Bu strateji derse destek amacıyla kullanılabilir. Projenin içeriğinde olduğu gibi araştırmasının planlanması ve yürütülmesi ile sunumun nasıl yapılacağı konusunda da karar öğrencilerin kendisine aittir. Öğrenci proje konusunu mevcut üniteden olmak kaydıyla kendisi seçer. Proje süresi 3-6 hafta olarak belirlenir.”
Yukarıda anlatılan farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstasyonlar
B) Yörünge Çalışmaları
C) Öğrenme Ajandaları
D) Karmaşık Öğretim
E) Giriş Noktaları

15) “Öğrencilerin hazırbulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme stillerindeki bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılmaktadır.”
Yukarıda anlatılan farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstasyonlar
B) Merkezler
C) Katlı Öğretim
D) Giriş Noktaları
E) Karmaşık Öğretim


Cevap Anahtarı:​

1-) E
2-) B
3-) C
4-) E
5-) D
6-) C
7-) E
8-) A
9-) D
10-) A
11-) B
12-) A
13-) D
14-) B
15-) C
 
Son düzenleme:
Top