• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Uzman ve Başöğretmenlik "Özel Eğitim ve Rehberlik" Deneme Sınavı

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
"Özel Eğitim ve Rehberlik"nden Uzman öğretmenlik sınavında 15, Başöğretmenlik sınavında 12 adet soru sorulacak.Bu nedenle deneme 15 sorudan oluşmaktadır. Denemenin cevapları testin sonunda yer almaktadır.

Uzman ve Başöğretmenlik "Özel Eğitim ve Rehberlik" Deneme Sınavı​


1. Aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisi bireyin özgür seçimler yapabilmesiyle daha çok ilişkilidir?
A) Rehberlikte gizlilik esastır.
B) Rehberlik uygulamaları okulun amaç ve ihtiyacına göre farklılaşabilir.
C) Rehberlik hizmetleri yaşam boyu sunulur.
D) Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
E) Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

2. 7. sınıf öğrencisi Ali. öğretmenlerinin gözüne girmek ve arkadaşları tarafından sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak değerlendirilmek için sürekli pamuk kaldırmakta ve derslerde ön planda olmaya çalışmaktadır.
Buna göre Ali'nin davranışları öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir?
A) Fizyolojik
B) Bilme anlama
C) Sevgi
D) Saygı- statü
E) Güvenlik

3. Bireyin içerisinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin ödevlerini yerine getirmesi ve kendine uygun meslek seçebilecek düzeyde olması aşağıdaki kavramların hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir?
A) Yetenek
B) Değer
C) Öz yetkinlik
D) Mesleki olgunluk
E) Statü

4. Ülkemiz. her zaman farklı ülkelerden göç almaktadır. Bunun sonucunda da bazı bölgelerimizde dc okullarda göçmen sayısı anmaktadır. Buna göre öğretmenin, öğrencilerinin göçmenlere karşı duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması uygundur?
A) Kişilik envanteri
B) Basan testi
C) Tutum envanteri
D) İlgi envanteri
E) Yetenek testi

5. Ailesinin baskıları nedeniyle kendine uygun meslek seçmekte zorlanan öğrenciye hangi hizmet sunulmalıdır?
A) Müşavirlik
B) Çevre ile ilişkiler
C) Aile ile ilişkiler
D) Psikolojik danışma
E) Bilgi verme

6. Lise son sınıftan bir grup öğrencinin birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere okulu, okul personelini, okulun çevresini tanıtmakla görevlendirilmesi aşağıdaki hizmetlerden hangisine örnekti?
A) Grup rehberliği
B) Akran ara buluculuğu
C) Akran danışmanlığı
D) Çevre ile İlişkiler
E) Süpervizyon

7. Bir anne, çocuğuna grip aşısı yaptırmak istemektedir. Ancak çocuğu iğne vurulmak korktuğu için aşı vurulmak istememektedir. Anne, aşağıda verilen ifadelerden hangisini kullanırsa "ben dili"ne uygun bir tepki vermiş olur?
A) Aşı olmaktan korkuyorsun.
B) Ben de çocukken aşı olmaktan korkardım.
C) Aşı olmazsan hasta olursun.
D) Aşı olmazsan kışın grip olduğunda hastalığının ağır geçmesinden endişeleniyorum
E) Aşı olursan erkenden eve gidebileceksin ve yarın da tatil yapacaksın.

8. Yaptığı bir araştırma kapsamında öğrencilerinin "Orman arazilerinin imam açılmasına yönelik duygu. düşünce ve davranış eğilimlerini" belirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurması en uygundur?
A) Problem tarama listesi
B) Kişilik testi
C) Tutum ölçeği
D) Soru listesi
E) Arzu listesi

9. Aşağıdakilerden hangileri öğrencilerin kendileri hakkındaki bilgileri yine kendilerinin yazarak serbestçe rapor etmesi tekniğidir?
A) Otobiyografi
B) Kimdir bu?
C) Sosyometri
D) Başarısızlık nedenleri anketi
E) Problem tarama listesi

10. Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu bilen bir öğretmen öğrencinin sorunlarının tanımlanması ve öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için önemli görevler düşmektedir. Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine yardım için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Özel eğitime muhtaç çocukların tanılanmasında, tedavisinde ve yöneltme boyutunda gerekli çalışmaları yürütmesi
B) Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine fırsat vererek onların duygularını yaşayabilmelerine yardımcı olması
C) Engelli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri yarışmalar, projeler geliştirmesi
D) Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine ilişkin duygularının geliştirilmesine yardım etmesi
E) Okuldaki diğer branş veya sınıf öğretmenleriyle bir araya gelerek daha etkin ve sürekli hizmet vermenin yollarını araması

11. Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar verdiğini fark etmiştir.
Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
A) Genelleme
B) Mantık
C) Anlam
D) Yetersiz gözlem
E) Kişisel yanlılık

12. Özel bir okul yöneticisi Ahmet Bey, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve görüşme sırasındaki izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Bununla birlikte, ölçekte yer alan bazı özellikleri adaylarda tam olarak görememiş, bu özellikleri adayların diğer özelliklerinden yararlanmak zorunda kalmıştır. Ahmet Bey, görüşme sonunda bir adayı işe almasına karşın, seçtiği öğretmenin aradığı niteliklere tam olarak sahip olduğundan emin olamamıştır.
Buna göre, Ahmet Bey'in uygun adayı seçmekte zorlanması, dereceleme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
A) Genelleme
B) Mantık
C) Sosyal kabul
D) Gözlem yetersizliği
E) Kişisel yanlılık

13. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin ilkelerinden değildir?
A) Özel eğitim gerektiren her bireyin akranlarıyla birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.
B) Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler, özel gereksinimlerin göre birkaç sınıfta toplanırlar.
C) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.
D) Karar verme süreci; aile-okul-eğitsel tanımlama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.
E) Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır.

14. Nakil gelen öğrenci toplu dosyaları hangi rehberlik görevlisi tarafından incelenir ve değerlendirilir?
A) Sınıf Rehber Öğretmenleri
B) Okul Müdürü
C) Rehberlik hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı
D) Koordinatör Rehber Öğretmen
E) Müdür Baş Yardımcısı

15. Psikolojik danışma etkinliği sürecinde çözüm ve alternatiflerin üretilmesi hangi basamağın içinde yer alır?
A) Teşhis-tanı
B) Analiz
C) Prognoz
D) Sentez
E) izlemeCevap Anahtarı:
1-E
2-D
3-D
4-C
5-D
6-C
7-D
8-C
9-A
10-A
11-E
12-D
13-B
14-A
15-A
 
Son düzenleme:
Top